Value Investor

Value Investor

Thursday, 24 November 2016

Pendrell Corporation (NASDAQ:PCO)

Bolagsbeskrivning från Google Finance: Pendrell Corporation is engaged in the business of licensing and selling intellectual property (IP) rights to others. The Company invests in, acquires and monetizes IP rights. The Company's subsidiaries hold patents that support over four IP licensing programs that it owns and manages, such as digital media, digital cinema, wireless technologies, and memory and storage technologies. The Company's subsidiaries focus on licensing the IP rights they hold to third parties and pursuing relevant product opportunities. The digital media program is supported by patents and patent applications designed to protect against unauthorized duplication and use of digital content that is transferred from a source to one or more electronic devices. The digital cinema program is supported by patents and patent applications designed to protect against unauthorized creation, duplication and use of digital cinema content that is authored and distributed to movie theaters globally.

Bolaget säljer alltså licenser till deras patent och lösningar, men kan också sälja själva patentet eller immateriella rättigheten. Utifrån den bolagsbeskrivningen skulle man kunna dra slutsatsen att deras balansräkning i princip endast skulle bestå av immateriella rättigheter. Men så är icke fallet. Efter att bland annat Google, Apple och Samsung gjort "intrång" på deras patent och vunnit i rätten skrev de ner tillgångarna till noll. 

Det kan verka hopplöst för dem. Marknaden har handlat ner bolaget till väldigt låga nivåer. Eftersom de själva bedömer att de immateriella tillgångarna inte är värda något bör de sluta producera. Men märkligt nog verkar licenserna rulla in som de ska. Frågan är hur länge de gör det. I varje fall så kan man fråga sig om verkligen tillgångarna skulle skrivits ned till noll, då de uppenbarligen fortfarande genererar. Hade management en dold agenda med detta? De har nämligen utnyttjat kursfallet med att fylla på med aktier under hela året och äger nu tillsammans ca 50% av bolaget. Ordföranden & huvudägaren äger själv ca 45%.

Utöver detta finns en extremt stor NOL som kan nyttjas. I rapporten nämner de att de kontinuerligt letar efter förvärv. Där kommer de definitivt att få nytta av förlustavdragen.

Hur som helst ser bolaget, trots omständigheterna, intressant ut. I dagsläget är bolaget en net-net, där tillgångarna till största del består av kassan. Och om man räknar med att intäkterna ramlar in i alla fall ett par år framåt så ser jag det som mer än tillräckligt för att mer än upprätthålla värderingen. Det verkar även management räkna med.


USD
Omsättningstillgångar
192 343
Varav cash & likvida tillgångar
176 307
Varav receivables
15 002


USD
Market Cap
169 787
NCAV
178 537
NAV
195 152

Värdering BR

Pris per aktie
6,39
NCAV per aktie
6,72
Säkerhetsmarginal NCAV %
4,9%
P/NCAV
0,95
NAV per aktie
7,34
Säkerhetsmarginal NAV %
13,00%
P/NAV
0,87


Nyckeltal- Resultaträkning
TTM
Rörelsemarginal
69,50%
Vinstmarginal
28,33%
Avkastning på eget kapital
8,14%
Avkastning på totalt kapital
7,76%
Balanslikviditet
34,22

Värdering RR
P/E
10,13
P/E ex kassa
-0,39
EV/EBIT
-0,54


Disclosure: Jag äger aktier i Pendrell Corporation.No comments:

Post a Comment